שולחן CJ-1061

שולחן קפה ,זכוכית לבנה בחלק העליון ובבסיס התחתון

שולחן קפה זכוכית