שולחן קפה CB064

עובי זכוכית

12 מ"מ

שולחן קפה מזכוכית +מדף אמצעי